Cargando Cullera TV
Ajuda al Projecte CTV!
Estàs a:

COL·LECTIUS - Club Nàutic Cullera

Club Nàutic Cullera
AVINGUDA DEL PORT, 2 - 46400 - CULLERA
Contacte: Yolanda Cerveró Tamarit
Email: cncullera@cncullera.com
Telf: 961721154
de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30. Dissabtes de 09:00 a 13:00
XI REGATA D'ALTURA DEL GRAMANTOL CULLERA-FORMENTERA
2015-06-09 12:10:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir XI REGATA D'ALTURA DEL GRAMANTOL CULLERA-FORMENTERA
La prova organitzada pel Club Nàutic Cullera se celebrarà entre les aigües de Cullera i Formentera els dies 18 i 19 de juny
ANUNCI DE REGATA
XI Regata d'Altura Ruta del Gramantol Cullera - Formentera
REGATA ALÇADA COPA AUTONÒMICA-Nivell 1
1.- ORGANITZACIÓ
Anirà a càrrec del CLUB NÀUTIC DE CULLERA, d'acord amb el Reglament Internacional
de Regates de la ISAF, amb la col·laboració i autorització de la Federació de Vela de la
Comunitat Valenciana.
2.- LLOC I DATES
La Regata se celebrarà entre les aigües de Cullera i Formentera, els dies 18 i 19 de juny de
2015
3.- REGLES
3.1) La regata es regirà per:
a) Les regles de regata tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a vela de la ISAF 2013-
2015 (RRV).
b) El reglament Tècnics de Creuers 2015 (RTC) i Annexos
c) El reglament de Mesura ORC
d) Les regles ORC d'Habitabilitat i Equip
e) Prescripcions de la R.F.E.V.
f)) Les Regles Especials per a Regates d'Alta Mar de Categoria 3 amb balsa salvavides.
g) Anunci i Instruccions de Regata.
3.2) La regata està classificada de categoria B d'acord amb la regla 79 i l'apèndix G del RRV.

3.3) Penalitzacions Alternatives per Infracció d'una regla de la Part 2 del RRV.
I) S'aplicarà la penalització de Girs de 720º, de la regla 44.1 i 44.2 del RRV.
II) El vaixell que accepti una penalització alternativa haurà d'omplir i presentar un formulari de
reconeixement d'infracció a l'Oficina de Regates abans de finalitzar el termini per protestar ..
4.- PARTICIPACIÓ
Els participants hauran de complir les condicions d'elegibilitat reflectides en l'apèndix 2 del
R.R.V. i en les Prescripcions de la RFEV a dita Apéndice.Los participants de nacionalitat o
residència legal a Espanya hauran d'estar en possessió de la Llicència Federativa d'esportista per
el 2014.
Podran participar a la Regata XI Ruta del Gramantol:
DIVISIÓ ORC
Podrà participar Qualsevol Creuer a vela d'un sol casc o multicasco i, amb un certificat
de Mesura ORC 2015
El comitè es reserva el dret d'aplicar un ràting aproximat als vaixells que no presentin
certificat (Dit ràting aproximat no serà motiu de Reparació).
5.- INSCRIPCIONS
5.1) Les inscripcions es formalitzaran necessàriament en el formulari adjunt o fotocòpia. Full de
inscripció i Formulari exoneració responsabilitats, degudament formalitzat. Fotocòpia de les
llicències federatives de l'any 2015.Fotocopia de la Documentació i Despatx de l'embarcació
Fotocòpia dels Certificats ORC 2015. Fotocòpia de l'assegurança, en què s'especifiqui la
cobertura de participació en regatas.Relación de tripulants amb número de Passaport o DNI. i
número de telèfon de contacte a terra i al Mar.Nº de telèfon mòbil de cada
Patrón.Comprobante d'Ingrés de la quota d'inscripció.
Declaració de compliment i exoneració de responsabilitat:
S'informa a tots els participants sobre la Instrucció de Servei 2/1999 de la Direcció General
de la Marina Mercant, capítol segon, punt 7, que disposa:

"Advertir als participants, abans de l'inici de les proves, que les embarcacions només podran
participar si estan reglamentàriament despatxades per navegar per les aigües per les que
transcorrerà la prova, i si els seus patrons compten amb la titulació suficient per al seu govern "
5.2) Les inscripcions, juntament amb les fotocòpies de Certificats, es remetran per correu, missatgeria,
Fax, correu electrònic o personalment a: Club Nàutic de CulleraAvda del Port No 2; 46400
Cullera València
Tel .: 96.172 11 54 Fax: 96.172 17 78mail: cncullera@cncullera.com
Sent la data límit d'inscripció el DILLUNS 15 juny 2015 a les 13:00 hores. El
Comitè Organitzador es reserva el dret d'ampliar aquest termini.
5.3) Drets d'inscripció: 60 € per embarcació.
EL PAGAMENT DELS DRETS D'INSCRIPCIÓ ES REALITZARAN A LA CTA. DE LA "LA
CAIXA "2100 4216 56 2200031994, A NOM DE" CLUB NÀUTIC DE CULLERA ". EL
COMPROVANT DE L'INGRÉS ES REMETRÀ A les OFICINES DEL CLUB NÀUTIC
CULLERA A TRAVÉS DEL FAX 961721778, O BÉ S'ENTREGARÀ AMB LA RESTA DE LA
DOCUMENTACIÓ.
Els Drets d'inscripció no inclouen el sopar de lliurament de trofeus a Formentera el divendres
20, ni l'amarratge a Formentera Mar. Els imports inherents a aquestes despeses hauran de ser abonats
per cada vaixell participant al restaurant seleccionat (Hostal La Savina) ia les Oficines de
Formentera Mar (amarratges). Els amarratges a Formentera Mar tenen un tarifa especial amb un 50%
de reducció.
6.- PARTICIPANTS
6.1) El participant o el responsable de cada vaixell ha de, formalitzar, registrar, presentar les
llicències de la tripulació i signar el formulari de Registre i Exoneració, a l'oficina de regates
abans de les 13:00 hores del dia 18 de juny, al CN de Cullera. La reunió de patrons es
realitzarà el mateix dia de la regata a les 11 hores a les instal·lacions del Moll Nord, estant
prevista la sortida a les 12:15 hores.
6.2) El Comitè de Regates podrà acceptar canvis en la relació de tripulants, prèvia sol·licitud,
6.3) Inventari de Veles. Inspecció i Mesura: El nombre de veles que un vaixell pot portar a
bord en regata estarà d'acord amb les regles del Reglament ORC / RI. Es realitzaran controls
de Seguretat i Mesura abans i / o després de la Regata.

7.- PUBLICITAT
La Regata està considerada com de categoria B.
8.- PUNTUACIÓ I CLASIFICACIONES.- 8.- PUNTUACIÓ.
8.1) S'aplicarà l'Apèndix A i el Sistema de Puntuació Baixa descrit en la regla A 4.1 del RRV.
8.2) Les classificacions s'establiran, d'acord amb la regla 703 de l'RTC.
8.3) Es classificarà sota ORC / RI Temps sobre Distància.
9.- RECORREGUTS
Recorregut entre Penyeta del Moro (Cullera) i línia d'arribada al través del far verd de la bocana
del port de la Savina (Marina Formentera Mar). Situació exacta de línia d'arribada i
instruccions addicionals en Reunió de Patrons.
10.- INSTRUCCIONS DE REGATA
Estaran a disposició dels participants en la Secretària / Conselleria de Club en les dates i
horaris que s'indiquen en el punt 13.
11.- JURAT
Constituït pel jutge i els oficials de Regates i, podent nomenar vocals, o auxiliars que
estimi oportú.
12.- SEGURETAT
12.1) La seguretat d'aquesta regata estarà considerada com de Categoria 3 amb balsa salvavides de
acord amb les Regles Especials per a Regates d'Alta Mar ISAF.
12.2) Tots els vaixells hauran d'estar equipats amb una ràdio VHF amb els canals 16 i 9.
A més portés a bord un telèfon mòbil, el no facilitaran en fer la inscripció.
12.3) Serà responsabilitat de l'armador o responsable de cada vaixell complir amb les normes
legals previstes per a les embarcacions d'esbarjo, tant amb caràcter general com en especial
per al seu govern, despatx i seguretat.

13.- PROGRAMA D'ESDEVENIMENTS I PREMIS
Juny 17
17:00-19:00 hores: Obertura Oficina de Regates. Lliurament Instruccions de Regata. Inspecció de
Seguretat.
Juny 18
09-10: 30 - Obertura Oficina de Regates. Lliurament Instruccions de Regata. Inspecció de Seguretat
09:30 - Dinar de germanor entre les tripulacions en Moll Sud del CNC, organitzat pel
Club.
11.00 - Reunió de Patrons en Moll Nord del CNC.
12:00 - Senyal Atenció Cullera - Formentera
Juny 19
21:30 - Sopar i lliurament de trofeus XI Ruta del Gramantol- Restaurant Hostal La Savina, Port de
La Savina (Formentera) - Paella de Gramantol
S'adjudicaran els següents premis: A l'Primer de la classificació general. Premis a totes les
embarcacions participants. S'ampliaran detalls dels premis en la Reunió de Patrons.
14.- RESPONSABILITAT
14.1) Tots els que participin en aquesta Regata ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
14.2) El Comitè Organitzador i de Regates o qualsevol persona o organisme involucrat en la
organització de l'esdeveniment rebutja cap responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties
que poguessin succeir a persones o coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència de la seva
participació
Més ...
REGATA OLIVA-CULLERA-OLIVA
2015-05-27 20:18:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir REGATA OLIVA-CULLERA-OLIVA
Enguany han participat 22 embarcacions que en esta edició s'ha donat inici en aigues d'Oliva


El passat cap de setmana es va celebrar, organitzada pels Clubs Nàutics d'Oliva i Cullera la VIII edició del Trofeu Oliva- Cullera-Oliva, amb la participació de 22 embarcacions.

Aquesta trofeu té la peculiaritat que cada any s'inicia en un Club Nàutic diferent, corresponent en aquesta ocasió l'inici de la mateixa al Club Nàutic d'Oliva, finalitzant la primera mànega a la bocana del Club Nàutic de Cullera, sent la màniga del diumenge en direcció contrària.

En aquesta primera mànega el vencedor va ser l'embarcació Slainte (CN Cullera) seguida per Nàutica 4U.com (RCN Gandia) i Llevant Blau (CN Cullera).

A la segona mànega celebrada entre la Badia de Cullera i el Club Nàutic d'Oliva, encara que gairebé s'ajorna la prova per falta de vent, aquest va acudir puntual i es va poder celebrar, imposant-se en aquest dia el Llevant Blau al Slainte i al Nàutica 4u. com.

Després de la celebració de les dues mànegues la Classificació General de la prova la va encapçalar l'embarcació Slainte seguida per Llevant Blau i Nàutica 4u.com, sent aquesta mateixa classificació per a les embarcacions de la classe regata.

Pel que fa a la Classe Club l'embarcació Constància II (CN Cullera) es va fer amb el primer lloc seguit del Lloc (CN Oliva) i el Alkaid II (CN Cullera).

Més ...
DOS REGATISTES CULLERENCS ACONSEGUIXEN LA COPA ESPANYA DE CATAMARANS
2015-05-15 16:21:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir DOS REGATISTES CULLERENCS ACONSEGUIXEN LA COPA ESPANYA DE CATAMARANS
Marc Jovani i Rocio Piris s'imposaren de nou en esta prova que es va celebrar el cap de setmana passat en Murcia.L'equip del Club Nàutic de Cullera-ELECAR2001 de Serafin Sanz i Hugo Valgañon aconsegueix la quarta posició en la classe Hobie Cat 16.

 Un gran resultat final per als equips del CNC que aconsegueixen la primera i quarta posició en la prova celebrada a Múrcia.

Amb el vent com a protagonista, el cap de setmana passat es va celebrar en aigües del Mar Menor, la Copa d'Espanya de Catamarans 2015, organitzada pel Centre d'Alt Rendiment Infanta Cristina a Los Alcázares, en les seues respectives categories: Classe A, F18, Hobie 16 i Interseries. 

Durant els tres dies de proves les bones condicions meteorològiques van deixar un bon sabor de boca als regatistas que van poder celebrar les 9 proves previstes en totes les classes.

 Després de la primera jornada, L'equip del CNC-ELECAR2001 format per Marc Jovani I Rocío Piris es posicionava com a favorit aconseguint tres primers llocs i un segon en les quatre mànegues celebrades. 
 Segons han explicat els regatistes de la Ribera, durant els tres dies de competició vam poder gaudir de vents generosos que van oscil•lar entre els 11 i 18 nusos de direcció i intensitat variable.

 Els regatistes del Club Nàutic de Cullera acudien a la cita com a favorits, i no van defraudar. L'equip de Jovani i Piris va aconseguir primers i segons llocs en totes les proves disputades aconseguint afermar el seu avantatge enfront dels seus rivals i es van mostrar satisfets pels resultats obtinguts. L´equip de Cullera va explicar que “durant totes les mànegues vam mantenir puntuacions regulars, no donant opció a la resta de les embarcacions a lluitar per la primera posició”.

 La segona posició de la Copa d'Espanya en la classe Hobie Cat 16 va ser per a l'equip de la Universitat Politècnica de València, format per Juan Antonio Llabres i Ana Tomás. El podi del campionat el va tancar la tripulació formada per Jacobo Miquel i Max Donoso. 

 L'equip de Serafin Sanz i Hugo Valgañon va lluitar pel podi i finalment va haver de conformar-se amb la quarta posició de la Copa.

 En la tripulació del CNC formada per Serafin Sanz i Hugo Valgañon, cal destacar que Valgañon amb tan sol 14 anys s'estrenava en un nacional, aconseguint bons resultats juntament amb el veterà Serafin Sanz. Segons declaracions de l'equip de Cullera “Estem contents amb el treball i amb ganes d'assistir a la següent trobada per  millorar la marca”.

 Les tripulacions del Nàutic de Cullera ja tenen la ment en la pròxima cita internacional, el Campionat d'Europa de hobie 16, que se celebrarà en el Llac de Garda (Itàlia) a finals del pròxim mes de Juliol.

Més ...
VIII REGATA  OLIVA-CULLERA-OLIVA
2015-05-13 18:05:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir VIII REGATA OLIVA-CULLERA-OLIVA
Els clubs nàutics de les dues localitats organitzen esta regata els dies 23 i 24 de maig
Amb l'organització del Club Nàutic d'Oliva i el Club Nàutic de Cullera, i amb la col·laboració i 
autorització de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, es convoca la VIII Regata Oliva – Cullera – Oliva, a disputar-se en aigües pròximes de Cullera, Tavernes, Xeraco, Gandía Daimús, Bellreguard, Piles i Oliva per a la Classe Creuer, els pròxims 23 i 24 de Maig de 2015. La regata constarà de 2 proves, una primera el dia 23 de Maig, des d'Oliva fins a Cullera, i una segona el dia 24 de Maig des de Cullera fins a Oliva. Regata Nivell 2 del Campionat Autonòmic de Creuers.i una segona el dia 24 de Maig des de Cullera fins a Oliva. Regata Nivell 2 del Campionat Autonòmic de Creuers.
Més ...
EL CLUB NÀUTIC CULLERA ORGANITZA LA XI REGATA GRAMANTOL
2015-04-29 23:28:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir EL CLUB NÀUTIC CULLERA ORGANITZA LA XI REGATA GRAMANTOL
La regata de Cullera a Formentera se celebrarà els dies 18 i 19 de juny. Els interessats en participar ja poden inscriure's en la secretaria del Club Nàutic Cullera.
XI REGATA D'ALTURA RUTA DEL GRAMANTOL
Cullera - Formentera
18-19 JUNY 2.015
La regata se celebrarà els dies 18 i 19 de juny de
Les Inscripcions podran realitzar-se en la
Secretaria del CN ​​Cullera utilitzant el formulari adjunt
partir del dissabte 2 de Maig de 2. 015, i considerant que el
nombre d'amarradors disponibles està limitat a 22
embarcacions, es respectarà l'ordre de formalització de la
inscripció fins a completar aquesta xifra.
Les inscripcions, juntament amb les fotocòpies de
Certificats, es remetran per correu, missatgeria, fax, correu
electrònic o personalment a: Club Nàutic de Cullera
No 2; 46400 Cullera València Tel .: 96.172 11 54
Fax: 96.172 17 78mail: cncullera@cncullera.com
Sent la data límit d'inscripció el dissabte
a les 13:00 hores. El Comitè Organitzador es reserva el
dret d'ampliar aquest termini.
 

Inscripcions podran realitzar-se en la secretaria.  El
nombre d'amarradors disponibles està limitat a 22.
Les inscripcions, juntament amb les fotocòpies de
Certificats, es remetran per correu, missatgeria, fax, correu
Club Nàutic de Cullera Avda
Tel .: 96.172 11 54
Fax: 96.172 17 78mail: cncullera@cncullera.com
ió el dissabte 30 de maig de
a les 13:00 hores. El Comitè Organitzador es reserva el
Drets d'inscripció: 60
EL PAGAMENT DELS DRETS D'INSCRIPCIÓ ES
REALITZARAN A LA CT
2200007361, A NOM DE "CLUB NÀUTIC DE
CULLERA ". EL COMPROVANT DE L'INGRÉS ES
REMETRÀ A les OFICINES DEL CLUB NÀUTIC
CULLERA A TRAVÉS DEL
cncullera@cncullera.com
RESTA DE LA DOCUMENTACIÓ.
Els Drets de inscripc
trofeus a Formentera el divendres 1
Mar els dies 18 i 19 de juny. Els imports inherents a
aquestes despeses hauran de ser abonats per cada vaixell
participant al restaurant
Oficines de Formentera Mar (amarratges). Els amarratges tenen
un preu especial del 50%.
MOLT URGENT: Aclariment sobre necessitats d'amarratge
Cal comunicar
del Club Nàutic Cullera pel mitjà que estimin op
cada vaixell els dies
a Formentera, ja que després hi ha embarcacions que desitgen
quedar-se uns dies més, podent tenir problemes per a la seva
estada.
 
2
Drets d'inscripció: 60 € per embarcació.
EL PAGAMENT DELS DRETS D'INSCRIPCIÓ ES
REALITZARAN A LA CTA. DE LA "LA CAIXA" 2100 4216 57
, A NOM DE "CLUB NÀUTIC DE
CULLERA ". EL COMPROVANT DE L'INGRÉS ES
REMETRÀ A les OFICINES DEL CLUB NÀUTIC
CULLERA A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC
cncullera@cncullera.com, O BÉ S'ENTREGARÀ AMB EL
RESTA DE LA DOCUMENTACIÓ.
Els Drets d'inscripció no inclouen el sopar de lliurament de
trofeus a Formentera el divendres 19 i amarratge a Formentera
Mar els dies 18 i 19 de juny. Els imports inherents a
aquestes despeses hauran de ser abonats per cada vaixell
participant al restaurant seleccionat (sopar) i
Oficines de Formentera Mar (amarratges). Els amarratges tenen
un preu especial del 50%.
: Aclariment sobre necessitats d'amarratge
Cal comunicar fins al día 30 de Maig
del Club Nàutic Cullera pel mitjà que estimin op
cada vaixell els dies (nits) que van a romandre amarrats
a Formentera, ja que després hi ha embarcacions que desitgen
quedar-se uns dies més, podent tenir problemes per a la seva
 
€ per embarcació.
EL PAGAMENT DELS DRETS D'INSCRIPCIÓ ES
A. DE LA "LA CAIXA" 2100 4216 57
, A NOM DE "CLUB NÀUTIC DE
CULLERA ". EL COMPROVANT DE L'INGRÉS ES
REMETRÀ A les OFICINES DEL CLUB NÀUTIC
CORREU ELECTRÒNIC
, O BÉ S'ENTREGARÀ AMB EL
ió no inclouen el sopar de lliurament de
i amarratge a Formentera
Mar els dies 18 i 19 de juny. Els imports inherents a
aquestes despeses hauran de ser abonats per cada vaixell
seleccionat (sopar) i en les
Oficines de Formentera Mar (amarratges). Els amarratges tenen
: Aclariment sobre necessitats d'amarratge.
fins al dia 30 de maig a les oficines
del Club Nàutic Cullera pel mitjà que estimin oportú,
(Nits) que van a romandre amarrats
a Formentera, ja que després hi ha embarcacions que desitgen
quedar-se uns dies més, podent tenir problemes per a la seva
Horaris:
Dia 18 Juny:
10:00 h. Dinar de germanor entre les tripulacions en
Moll Sud del CNC.
11.00 h. Reunió de Patrons en Moll
12:15 h. Senyal Atenció Cullera
Dia 19 jun
21:30 h. Sopar i entrega de trofeus
(Restaurant Hostal La
de Gramantol.
Premis: Al primer de la classificació general. Premis a
totes les embarcacions participants. S'ampliaran detalls
dels premis a la Reunió de Patrons.
Anunci de la Regata i instrucci
remetrà per al seu coneixement l'anunci de la regata i el
mateix dia de la seva celebració i amb anterioritat a la reunió de
patrons es lliuraran les instruccions.
Tot esperant la vostra confirmació definitiva, ens acomiadem amb
nostre salutació més cordial.
Delegació de Vela Club Nàutic Cullera
 
Més ...
VII REGATA CREUERS RIU XÚQUER
2015-03-03 16:26:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir VII REGATA CREUERS RIU XÚQUER
El Club Nàutic de Cullera organitza esta regata que se celebrarà el pròxim 7 de març en aigües de Cullera.
VII Regata de Creuers "Riu Xúquer"
ANUNCI DE REGATA
1.- ORGANITZACIÓ
Anirà a càrrec del CLUB NÀUTIC DE CULLERA, d'acord amb el Reglament Internacional de Regates de la ISAF, amb la col·laboració i autorització de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana. La Regata se celebrarà en aigües de Cullera el dia 7 de març de 2015, amb un recorregut per a la classe Club i per a la classe Regata, a la zona enfront de la desembocadura del Rio Xúquer. Regata de Nivell 2 Campionat Autonòmic Classe Creuer de la FVCV.
2.- Dates
Dia 7 de març de 2015:
• a les 11:30 hores, reunió de patrons al Moll Sud del CN ​​Cullera
• A les 12: 30 hores senyal d'atenció
3.- Reglaments
• La regata es correrà d'acord en el reglament de regates de la ISAF (2013-2015). Reglament de competicions 1.11: Regata Limitada pel Club
• Les prescripcions de la RFEV
• Les regles ORC
• El reglament tècnic de creuers
• El present anunci i les instruccions de Regata
• El present anunci pot ser modificat per les instruccions de regata
4.- Classes de participants De GPH> 715 per a la classe Club i GPH <715 per a la classe Regata. En cas de no posseir o no presentar-lo en el moment d'inscripció, el comitè organitzador aplicarà un Rating estimat. Aquest Rating no serà motiu de protesta. L'embarcació de la classe Club que ho sol·liciti, podrà ser inclosa en la Classe Regata prèvia petició i autorització del CR. Hi haurà una classificació per a cadascuna de les 2 classes i una classificació general.
5.- Inscripcions: A la secretaria del Club Nàutic de Cullera Avda del Port, 2 46400 Cullera Telèfon.- 96.172 11 54 Fax 96.172 17 78 e-mail cncullera@cncullera.com web www.cncullera.com
Data límit dia 7 març 2015 a les 9:30 hores i han de presentar:
• Certificat de navegabilitat degudament despatxat
• Llicència federativa 2015 de TOTS els tripulants
• Emplenar l'imprès d'inscripció i el Full d'exoneració de responsabilitats.
• Fotocòpia de l'assegurança en vigor
• Certificat Rating ORC 2015.
6.- Instruccions de regata: Es lliuraran en emplenar el full d'inscripció o, si s'escau a la reunió de patrons i podran adequar-se a aquest anunci de regata o no, segons les condicions de la regata, autoritat marítima i meteorologia del dia.
7.- Sistema de puntuació: Per al càlcul del temps compensat s'obtindrà de la fórmula: TC = ti- (SPM x M) TC = Temps compensadoTI Temps invertit en segons M = Milles de recorregut
8.- Premis: Al primer classificat i al primer classificat local.
9-Responsabilitat: Tots els que participen en regata ho fan sota el seu propi risc o responsabilitat. El comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització de l'esdeveniment rebutja cap responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties que poguessin succeir a persones o coses, tant a terra com a mar, com a conseqüència en la participació en la prova emparada en aquest anunci de regata. Es crida l'atenció sobre la Regla Fonamental del Reglament Internacional de Regates que estableix la DECISION DE REGATEJAR, de la Part 1 del RRV que estableix: "És de l'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir el seu participa en una prova o continua en regata".
Cullera, a 1 de Març de 2.015.
El Comitè Organitzador

Més ...
DISSABTE ES DISPUTA LA IX REGATA CASTELL DE CULLERA
2015-02-06 10:42:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir DISSABTE ES DISPUTA LA IX REGATA CASTELL DE CULLERA
La prova està organitzada pel Club Nàutic
IX Regata de Creuers Castell de Cullera
1.- ORGANITZACIÓ
Serà a càrrec del CLUB NÀUTIC DE CULLERA, d'acord amb el Reglament Internacional de Regates de la ISAF, amb la col·laboració i autorització de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana
. La Regata se celebrarà en aigües de Cullera el dia 7 de Febrer de 2015, amb un recorregut en forma de Triangle per a la classe Club (1 voltes o 5,85 mn) i de Triangle (2 voltes o 8,42 mn) per a la classe Regata, amb un vèrtex del triangle en l'alineació del Castell de Cullera. Regata de Nivell 2, Campionat Autonòmic.
2.- Dates

Dia 7 de Febrer de 2015:
a les 11:30 hores , reunió de patrons en el Moll Sud del CN Cullera 
A les 12:30 hores senyal d'atenció 

3.- Reglaments 
La regata es correrà d'acord en el reglament de regates de la ISAF (2013-2015). 
Reglament de competicions 1.11: Regata Limitada pel  Club 

Les prescripcions de la RFEV 
Les regles 
El reglament tècnic de creuers 
El present anunci i les instruccions de Regata 
El present anunci pot ser modificat per les instruccions de regata 

4.- Classes de participants: per a la classe Club i Regata segons , en cas de no posseir-ho el comitè de regata atorgarà un rating compensat per a poder participar en aquesta prova i l'embarcació serà inscrita en la Classe Club. Aquest Rating no serà motiu de protesta. Hi haurà una classificació per a cadascuna de les 2 classes i una classificació general. 

5.- Inscripcions: En la secretaria del Club Nàutic de Cullera Avgda del Port, 2 46400 Cullera Telèfon.- 96 172 11 54 Fax 96 172 17 78 e-mail cncullera@cncullera.com 
Data límit dia 7 de Febrer de 2015 a les 9:30 hores havent de presentar: 
• Certificat de navegabilitat degudament despatxat
Llicència federativa 2015 de TOTS els tripulants 
Emplenar l'imprès d'inscripció i la Fulla d'exoneració
de 
responsabilitats. 
Fotocòpia del segur en vigor 
Certificat Rating ORC. 

6.- Instruccions de regata es lliuraran en emplenar el full d'inscripció o si escau en la reunió de patrons i podran adequar-se a aquest anunci de regata o no, segons les condicions de la regata, autoritat marítima i meteorologia del dia. 

7-Responsabilitat: Tots els que participen en regata ho fan sota el seu propi risc o responsabilitat. 
El comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització de l'esdeveniment rebutja responsabilitat alguna per pèrdues, danys, lesions o molèsties que pogueren esdevenir a persones o coses, tant en terra com en mar, com a conseqüència en la participació en la prova emparada en aquest anunci de regata. 
Es crida l'atenció sobre la Regla Fonamental del Reglament Internacional de Regates que estableix la DECISIÓ DE REGATEJAR, de la Part 1 del RRV que estableix: “ És de l'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir el seu participa en una prova o continua en regata”. 

Cullera, a 1 de Febrer de 2.015
El Comitè Organitzador
Més ...
VI TROFEU D'HIVERN DE PESCA ORGANITZAT PEL CLUB NÀUTIC
2015-02-03 20:11:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir VI TROFEU D'HIVERN DE PESCA ORGANITZAT PEL CLUB NÀUTIC
Se celebrarà el dia 7 coincidint amb la Regata castell de Cullera
1º - MODALITAT DE PESCA: Fondejat o al pairo.

2º - DATA: DISSABTE 7, DE FEBRER DE 2015

3º - HORARI: Des de les 7.00h. hora eixida des de l'amarre, sent l'hora de finalització les 13,30 h en el punt de pesatge.

4º - INSCRIPCIÓ: Es realitzarà en les oficines del Club Nàutic de Cullera o cridant al
Telèfon 961721154. Socis: Gratuïta. General 30 €

5º - L'embarcació haurà d'explicar a bord amb tot l'equipament exigible per l'Autoritat
Marítima corresponent per a efectuar les navegacions que requerixca aquesta
competició, així com el segur de l'embarcació.El Patró haurà de comptar amb la titulació corresponent per a l'embarcació i navegacions
a efectuar. (RD 62/2008. BOE nº 33 de 07-02-08).Tots els participants estaran en possessió de la llicència de pesca i federativa

6º ZONA: Des de la bocana del port a un màxim de 5 MILLES. S'a

7º - ESPÈCIES: PAGRE, PAGEL, SARG, VIDRIADA, DAURADA, ESCORPA I BESUC.
No es podran superar els topes de captures permeses.

8º - PUNTUACIÓ: 1 punt per gram. El pes de les captures es dividiran pel numero de tripulants.
9º - TROFEUS: 1º - classificat per punts

2º - classificat per punts

3º - classificat per punts i peça Major (La peça major ha de pesar mes de 2 k)
10º - SUSPENSIÓ: En cas de mal temps el trofeu queda suspès.

11º - PROHIBICIONS: Utilitzar més de 2 aparells per persona
Pescar en zones fitades o reserves
Pescar a menys de 100 metres d'arts professionals
Pescar a menys de 100 metres de boies de submarinistes
Pescar a menys de 250 metres de la riba de platges
Utilitzar arts de pesca: xarxes, palangres, nases, ...
La captura de talles inferiors a les reglamentàries

12º - PENALITZACIONS: Es penalitzarà en la puntuació, un 25% dels punts aconseguits
per cada 15 minuts, comptabilitzats des de l'hora límit d'arribada.

13.- Canal de Ràdio VHF de treball: Canal 67 de *VHF. (RD 62/2008. BOE nº 33 de 07-02-08
Més ...
EL CLUB NÀUTIC ORGANITZA LA  VIII REGATA DE CREUERS ESTANY DE CULLERA
2015-01-07 17:36:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir EL CLUB NÀUTIC ORGANITZA LA VIII REGATA DE CREUERS ESTANY DE CULLERA
La Regata se celebrarà el pròxim 10 de gener a la zona de davant del LLac de l'Estany, al sud de Cullera.
VIII Regata de Creuers "Estany de Cullera"
1.- ORGANITZACIÓ
Anirà a càrrec del CLUB NÀUTIC DE CULLERA, d'acord amb el Reglament
Internacional de Regates de la ISAF, amb la col·laboració i autorització de la
Federació de Vela de la Comunitat Valenciana
La Regata se celebrarà en aigües de Cullera el dia 10 de gener de 2015, amb un
recorregut en forma de Triangle per a la classe Club (2 voltes o 5,85 mn) i de
Triangle (3 voltes o 8,775 mn) per a la classe Regata, a la zona davant de la
desembocadura del Llac de l'Estany, al sud de Cullera. Regata de Nivell 2,
Campionat Autonomico.
  2.- Dates
Dia 10 de gener de 2015:
• a les 11:30 hores, reunió de patrons al Moll Sud del CN Cullera
• A les 12:30 hores senyal d'atenció
3.- Reglaments
• La regata es correrà d'acord en el reglament de regates de la ISAF
(2013-2015). Reglament de competicions 1.11: Regata Limitada pel
Club
• Les prescripcions de la RFEV
• Les regles ORC.
• El reglament tècnic de creuers
• El present anunci i les instruccions de Regata
• El present anunci pot ser modificat per les instruccions de regata
4.- Classes de participants: per a la classe Club i Regata segons ORC, en cas de
no posseir el comitè de regata atorgarà un ràting compensat per poder
participar en aquesta prova i l'embarcació serà inscrita en la Classe Club. aquest
Rating no serà motiu de protesta. Hi haurà una classificació per a cadascuna de les 2
classes i una classificació general.
5.- Inscripcions: A la secretaria del Club Nàutic de Cullera Avda del Port, 2
46400 Cullera Telèfon.- 96.172 11 54 Fax 96.172 17 78 e-mail
cncullera@cncullera.com web www.cncullera.com
Data límit dia 10 gener 2015 a les 9:30 hores i han de presentar:
• Certificat de navegabilitat degudament despatxat
• Llicència federativa 2014 o 2015 de TOTS els tripulants
• Emplenar l'imprès d'inscripció i el Full d'exoneració de
responsabilitats.
• Fotocòpia de l'assegurança en vigor
• Certificat Rating ORC.
6.- Instruccions de regata s'entregaran en emplenar el full d'inscripció o
si és el cas en la reunió de patrons i podran adequar-se a aquest anunci de regata
o no, segons les condicions de la regata, autoritat marítima i meteorologia del
dia.
7-Responsabilitat: Tots els que participen en regata ho fan sota el seu propi
risc o responsabilitat.
El comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en la
organització de l'esdeveniment rebutja cap responsabilitat per pèrdues, danys,
lesions o molèsties que poguessin succeir a persones o coses, tant a terra
com a mar, com a conseqüència en la participació en la prova emparada en
aquest anunci de regata.
Es crida l'atenció sobre la Regla Fonamental del Reglament Internacional de
Regates que estableix la DECISION DE REGATEJAR, de la Part 1 del RRV que
estableix: "És de l'exclusiva responsabilitat d'un vaixell decidir el seu participa en
una prova o continua en regata ".

Més ...
EL CLUB NÀUTIC ORGANITZA LA REGATA PLATJA DE SANT ANTONI
2014-12-10 13:08:00 - Club Nàutic Cullera
Está publicació es pot Llegir EL CLUB NÀUTIC ORGANITZA LA REGATA PLATJA DE SANT ANTONI
Esta és l'ultima prova del calendari de regates de 2014
la VII Regata Platja de Sant Antoni, última prova de la Lliga de Regates 2014 se celebrarà el proper dia 13 de desembre en aigües de la badia de Cullera. En finalitzar esta prova, està previst el lliurament dels premis, tant de la Regata com de la Classificació General de la Lliga. En principi i tret que la climatologia ho impedeixca, celebraríem este acte en el moll Sud, amb un menjar de germanor per a tots els participants. 

Us esperem a tots a Cullera

Cordials salutacions
Més ...
Veure Anteriors
Actualitat | Informació | Televisió Cullera | Noticies | Col·lectius | Opinió